Általános szerződési feltételek

I.  Érvényesség

 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek minden pontja vonatkozik a Protech Magyarország Kft. (továbbiakban Megbízott) kapcsolatba lépő minden megrendelőre (továbbiakban Megbízó), legyen szó írásos szerződésről, szóbeli megállapodásról vagy elektronikus úton történő megrendelésről.

 2. A Megbízott Általános Szerződési Feltételeit köteles elérhetővé tenni weboldalán.

 3. Megbízási Szerződés esetén a Megbízási Szerződés mellékleteként ismertetni a Megbízóval.

 4. Az Általános Szerződési Feltételek nem ismerete nem mentesíti a Megbízót annak egyetlen pontja alól sem.

 5. A Megbízott fenntartja magának a jogot az Általános Szerződési Feltételek megváltoztatására abban az esetben, ha az nem szerepel Megbízási Szerződés mellékleteként.

II. Árak, Díjak és Késedelmes fizetés

 1. A Megbízott által kalkulált valamennyi fejlesztési díj nettó érték, azaz a mindenkori ÁFA törvény szerint meghatározott ÁFA érték nélkül értendő.

 2. Óradíj alapú elszámolás esetén minden megkezdett óra számlázásra kerül.

 3. Minden a Megbízott által kiállított számlán szereplő fizetési határidőt meghaladó késedelmes fizetés esetén Megbízottat a Ptk. 301/A. § (2) bekezdésében rögzített mértékű késedelmi kamat illeti meg.

 4. Pontos fejlesztési igények ismerete hiányában a Megbízó által kalkulált minimum és maximum árak esetén a Megbízott köteles pontos kalkulációt készíteni a Megbízó részére abban az esetben, ha a Megbízó pontosította igényeit, illetve igényeivel kapcsolatos minden végleges anyagot átadott a Megbízott részére.

 5. A Megbízó Megbízási Szerződéskötés esetén a szerződés biztosítékaként a szolgáltatási díj 40%-ának megfelelő előlegfizetését kötheti ki. Az előlegről a Megbízási Szerződés pontjai rendelkeznek.

III. Számlázás

 1. A Megbízott (amennyiben Megbízási szerződés másképp nem rendelkezik) minden lezárt fejlesztést követő legközelebbi, hétfőre eső munkanapon számlát állít ki minden számlázható tételről, melyet rögtön e-mailben kézbesít a Megrendelő részére.

 2. A Megbízott a kiállított számlák eredeti és digitális másolat példányait automatikusan átvettnek tekinti, ha a Megbízó nyolc munkanapon belül nem él panasszal.

IV. Szerzői és Tulajdon jogok

 1. A Megbízott feltételezi, hogy a fejlesztésekhez szükséges valamennyi információ/adat/anyag a Megbízó tulajdonát képezi, vagy engedéllyel adja át a Megbízott részére, harmadik személy tulajdon vagy szerzői jogát nem sérti.

 2. A fejlesztés során átadott anyagok kizárólagos tulajdonjoga mindaddíg a Megbízott tulajdonában marad, míg a Megbízó a fejlesztési díjat teljes egészében ki nem fizette.

 3. A fejlesztés átadását és kifizetését követően az átadott anyagok példányának tulajdonjoga átszáll a Megbízottra, a szerzői jog továbbra is a Megbízott kizárólagossága.

 4. A Megbízott fenntartja magának a jogot, hogy minden általa készített munkafolyamat végtermékén vagy átadott anyagon jól látható helyen készítőként elhelyezze logóját és/vagy webcímét, valamint azokat referenciaként szabadon publikálhassa weboldalán és/vagy egyéb helyeken.

V. Fejlesztési folyamat

 1. Amennyiben a megbízás tárgya, illetve annak jellege indokolja, a Megbízott fejlesztői szerverén külön tárhelyet és elérést biztosít a Megbízó számára, ahol a fejlesztés előrehaladását nyomon követheti, illetve a készre jelentett anyagok/funkciók/alkalmazások/modulok tesztelése folyamatosan lehetséges.

 2. Az átadott anyagok/funkciók/alkalmazások/modulok végfelhasználói tesztelése kizárólag a Megbízó feladata és felelőssége. Végfelhasználói tesztelést a Megbízott kizárólag külön megrendelés esetén, szolgáltatási díj ellenében vállal.

 3. A fejlesztés tárgyát képező anyagok átvétele/publikálása pillanatában a Megbízó elismeri, hogy a fejlesztés minden szempontból, teljes mértékben megfelel elvárásainak, további igényei a megrendelést illetően csak új megállapodás keretében vannak.

 4. A Megbízott mindent megtesz annak érdekében, hogy az általa készített fejlesztés/anyag a leginkább elterjedt szoftver és hardver környezetben megfelelően működjön/jelenjen meg, de nem vállal felelősséget arra, hogy azok az átadást követően kiadott/megjelent környezetekben nem az elvárható módon működnek/jelennek meg.

VI. Kommunikáció és Értesítések

 1. A Megbízó és a Megbízott előre egyeztetett kapcsolattartón vagy kapcsolattartókon keresztül a megrendelést megelőzően illetve a fejlesztési és tesztelési folyamat alatt e-mailben folyamatosan kommunikálnak. A Megbízott és a Megbízó együttesen megegyeznek és elfogadják azt a tényt, hogy az e-mailben történő kommunikáció hivatalos és szerződésnek vagy annak kiegészítésének minősül.

 2. A Megbízott abban az esetben, ha egy fejlesztési szakasz vagy mérföldkő elkészült és tesztelésre vagy véleményezésre átadott, haladéktalanul e-mailben értesíti a Megbízót. A Megbízó kötelessége az átadott anyagok/funkciók/alkalmazások/modulok azonnali tesztelése és annak véleményezése.

 3. Amennyiben a Megbízó a fent említett átadott anyagok/funkciók/alkalmazások/modulok tesztelését nem végzi el, vagy azokra nem reagál e-mailben egy munkanapon belül, a Megbízott az említett anyagok/funkciók/alkalmazások/modulok fejlesztési státuszát késznek, azokat átvettnek tekinti.

7. Megbízás tárgya

 1. A Megbízó részéről megrendelt munkafolyamatokat a Megbízási szerződés és/vagy Megrendelőlap mellékleteként mindkét fél részéről elfogadott fejlesztési specifikáció tartalmazza.

 2. Amennyiben a fejlesztés megkezdését követően a Megbízó a fent említett leírást  bármilyen mértékben módosítja/kiegészíti a Megbízó jogosult a fejlesztési díjat a módosításokkal azonos mértékben, új ajánlat/szerződés keretein belül módosítani esetlegesen előzetes bejelentést követően túlszámlázni.

 3. Amennyiben a Megbízási Szerződés és/vagy Megrendelőlap vagy az elektronikus megrendelés nem tartalmazza a fent említett leírást a Megbízott fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint ésszerűen járjon el.

8. Titoktartás

 1. A Megbízó és a Megbízott minden megrendelésre vonatkozóan átadott vagy megszerzett információt, mint üzleti titkot szigorúan bizalmasan kezelnek, azokat harmadik fél részére csak előzetes írásbeli engedéllyel adják tovább.